chân đế gang

    Chân Đế Gang

    Chân Đế Gang

    Cùng với sự phát triển đô thị hóa rất nhanh của nước ta, lĩnh vực đèn chiếu sáng đường phố cũng có những bước chuyển mình rõ rệt. Chiếu sáng trang trí là  một bộ phận không thể tách rời chiếu sáng công cộng. Công ty TNHH Cơ điện và chiếu sáng đô thị Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, lắp đặt chiếu sáng các khu vui chơi, giải trí, đường phố, cầu cảng, … Đọc Thêm