cọc tiếp địa

    Cọc Tiếp Địa

    Cọc Tiếp Địa

    Cọc tiếp địa là nền móng của mọi hệ thống chống sét, đảm bảo an toàn cho các thiết bị, máy móc, con người. Do điều kiện thời tiết của Việt Nam rất thất thường, mưa bão kèm sấm sét thường xuyên xảy ra, rất nguy hiểm cho hoạt động của con người, nhà máy hoạt động, công trình nhà xưởng, ... Do đó, việc lắp đặt sử dụng hệ thống chống sét là điều cần thiết.Chức năng chính của cọc tiếp địa … Đọc Thêm