Đèn Pha PNC11, P=400W

    Đặt mua

    Nội dung chi tiết