khung mong cot den

    Khung Móng Cột Đèn

    Khung Móng Cột Đèn

    Trên các tuyến đường phố,  hệ thống cột đèn điện chiếu sáng được lắp đắt ở khắp nơi. Ngoài đế và thân cột đèn, khung móng cột đèn chiếu sáng là một bộ phận quang trọng không thể bỏ qua. Hiện nay, nhu cầu về chiếu sáng ngoài trời đang được chú trọng đầu tư, phát triển vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại vừa đảm bảo tính thẩm mỹ của khu đô thị. Bởi vậy, các loại đèn chiếu sáng cao cấp … Đọc Thêm